Rau củ Đà Lạt tươi sạch

Rau củ Đà Lạt tươi sạch

Rau củ Đà Lạt tươi sạch

Rau củ Đà Lạt tươi sạch

Rau củ Đà Lạt tươi sạch rau củ Đà Lạt sạch an toàn rau củ Đà Lạt chính gốc
Rau củ Đà Lạt tươi sạch an toàn
MENU
RAU CỦ ĐÀ LẠT

CÀ CHUA LỚN - CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP

Xuất xứ: ĐÀ LẠT
Giá: 40.000đ

ỚT CHUÔNG ĐỎ - TIÊU CHUẨN VIETGAP

Xuất xứ: ĐÀ LẠT
Giá: 24.000đ

ỚT CHUÔNG XANH - TIÊU CHUẨN VIETGAP

Xuất xứ: ĐÀ LẠT
Giá: 23.000đ

CẢI THẢO ĐÀ LẠT - CHỨNG NHẬN VIETGAP

Xuất xứ: Đà Lạt
Giá: 26.000đ

KHOAI TÂY DALAT - CHỨNG NHẬN VIETGAP

Xuất xứ: Đà Lạt
Giá: 20.000đ

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT - CHỨNG NHẬN VIETGAP

Xuất xứ: Đà Lạt
Giá: 40.000đ

BẦU DALAT - CHỨNG NHẬN VIETGAP

Xuất xứ: Đà Lạt
Giá: 18.000đ

KHOAI MÔN - CHỨNG NHẬN VIETGAP

Xuất xứ: Đà Lạt
Giá: 34.000đ

KHOAI LANG - CHỨNG NHẬN VIETGAP

Xuất xứ: Đà Lạt
Giá: 25.000đ

BẮP CẢI TÍM - CHỨNG NHẬN VIETGAP

Xuất xứ: Đà Lạt
Giá: 38.000đ

BÍ ĐAO - CHỨNG NHẬN VIETGAP

Xuất xứ: Đà Lạt
Giá: 15.000đ

ỚT CHUÔNG VÀNG VIETGAP

Xuất xứ: ĐÀ LẠT
Giá: 40.000đ
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường
Facebook chat